19 Ekim 2009 Pazartesi

DENiZ AYISI - SEAL


Callorhinus ursinus
Görme engelliler için:

Denizayısı: İrikulaklıgiller familyasından denizayısı (Callorhinus ursinus veya Arctocephalus ursinus) Pribilof ve Commandeur adalarıyla Robben adasında yaşar. Koyu renkli postları makbuldür. Boyları 1,5-2,5 m arasında değişir. Denizayıları zamanlarının büyük bölümünü suda geçirir. Tek başlarına veya küçük koloniler halinde yaşarlar. Çiftleşme döneminde erkekler birkaç dişiden oluşan bir harem kurar. Haremdeki dişilerin sayısı 40'a kadar çıkabilir. Anneler haftada birkaç kez denize açılarak yiyecek arar ve dönüşlerinde binlerce yavru arasından hiç şaşırmadan kendi yavrularını bulurlar.

18 Ekim 2009 Pazar

SiNi KAPLUMBAĞASI - LOGGERHEAD SEA TURTLE


Caretta caretta
Görme engelliler için:

Sini kaplumbağası : Cheloniidae familyasından sini kaplumbağası (Caretta caretta), denizlerde yaşar. Yumurtlamak haricinde karaya hiç çıkmaz. Sırt tarafı kırmızımsı kahverengi alt tarafı ise beyazımsı açık sarı renklidir. Bacakları yüzmeye yarayacak biçimde kürek biçimi almıştır ve dış kenarlarında en fazla 2 tırnak bulunur. Oksijeni havadan almasına rağmen uzun süre su altında kalabilir. Yumurtalarını gece kumsallarda açtıkları çukurlara gömerler. Bir defasında 100 yumurta bırakabilir (162'ye kadar tespit edilmiştir). Yavrular 2 aylık kuluçka döneminden sonra gece vakti yumurtadan çıkarak denize giderler.
Akdeniz sahillerine yayılmıştır. En önemli yumurtlama bölgeleri Belek, Anamur, Köyceğiz, Dalyan sahilleridir. Belek kıyıları, Caretta caretta'ların Akdeniz'deki ikinci (Yunanistan'ın Zakintos adasının ardından) ve Türkiye'nin en büyük yumurtlama alanıdır. 2006 yılı içinde Belek'te ise 1000 civarında, Anamur'da 2007 yılında 1040 adet yuva tespit edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Kabuk boyları 1 metre kadar büyüyebilir. Balıklar, kabuklular ve su canlıları (özellikle deniz anaları) ile beslenir.
Yaklaşık 106 milyon yıldır yeryüzünde olduklarını düşünülmektedir. İnsanoğlunun yerleşme ve çoğalma kapasitesi sayesinde bugün sayıları giderek azalmaktadır. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altındadır.

DENiZ ATI - SEA HORSE


Hippocampus hippocampus
Görme engelliler için:

Denizatı: Deniziğnesigiller familyasından Hippocampus cinsinden deniz balıklarının ortak adıdır. Başı beden eksenine dikey duran, ağzı boru biçiminde, küçük bedenli (en çok 20 cm), kuyruk yüzgeci olmayan ve anal yüzgeçleri küçük olan bu balıklar yarı düşey durumda yüzer. Yumurtaların olgunlaşmasıyla erkek ilgilenir. Denizatının bedeni, birbirine eklemlenmiş kemiksi levhalardan oluşan bir zırhla kuşatılmıştır. Boru biçimindeki ağzında diş yoktur. Hayvan, deniz suyunu içine çekerek çok küçük avları yakalayarak beslenir. Solungaçları sorguç biçimindedir. Uzun, koni biçimindeki kuyruğu çoğunlukla kavrayıcıdır. Böbreklerinde malpighi cisimcikleri yoktur. Normal gelişimlerini tamamlamış tek yüzgeçleri göğüs ve sırt yüzgeçleridir. Sırt yüzgeci, beden hemen hemen düşey dururken yüzmesini sağlar. Dişiler yumurtalarını erkeğin karnındaki bir kuluçka kesesine bırakır. Erkek yumurtaları hemen döller ve bir çeşit çok damarlı etene sayesinde yavrular yumurtadan çıkıcaya kadar yumurtaların olgunlaşmasını sağlar. Denizatının 20 kadar türü bilinir. En tanınmış türleri arasında, karasularımızda da bulunan denizatı (Hippocampus hippocampus) ve Hippocampus ramulosus sayılabilir.

DENiZ ASLANI - SEA LIONS


Zalophus californianus
Görme engelliler için:

Denizaslanı : İrikulaklıgiller familyasından yalnızca güney denizlerinde ve Büyük Okyanus'ta yaşayan küçük kulaklı, yüzgeç ayaklılar takımından deniz memelisidir. Denizaslanlarını foklardan yalnızca kepçe kulakları değil ön ve arka üyelerinin yapısı da ayırır. Ön üyeleri yana kaymıştır. Arka üyelerse öne dönüktür ve bu durum toprak üzerinde oldukça çevik biçimde yürümelerine olanak verir. Oysa yüzme ön üyelerle gerçekleştirilir. Erkekle dişi birbirinden iyice farklıdır. Erkek dişiden dört kat daha büyük olabilir. Üreme mevsiminde denizaslanları kıyıda haremler oluşturarak toplanırlar. Haremler erkeğin savunduğu belirli bir alana yerleşirler. Denizaslanları, denizde mürekkep balıkları, balıklar ve kabuklular avlayarak beslenirler. Başka yüzgeçayaklılar da denizaslanlarını avlarlar. Denizaslanlarını denizayılarından ayırt etmek gerekir. Denizaslanları Büyük Okyanus'ta ve Güney yarıkürede yaşarlar. Başlıca denizaslanı türleri arasında çoğunlukla sirklerde kullanılan Kaliforniya denizaslanı (Zalophus californianus) ve Japonya'dan Kaliforniya'ya kadar yayılan kuzey denizaslanı ya da Steller denizaslanı (Eumetopias jubatus) sayılabilir. Kürklü denizaslanları bütün güney denizlerine yayılırlar. Bütün denizaslanları hem etleri hem de yağları için avlanır. Günümüzde denizaslanları yıllık av kotalarının konmasıyla soylarının tükenmesi tehlikesine karşı korunmaktadırlar. Denizaslanlarının kürkleri güzel ve sağlam olmasına karşın su samuru kürkünün yanında değerli sayılmazlar. Denizaslanlarından askeri amaçlarla yararlanma konusunda ABD'de patlayıcı yerleştirme, mayın tarama gibi konularda denemeler yapılmaktadır.

DENiZ ANASI - JELLY FISH


Aurelia aurita
Görme engelliler için:

Denizanası : Gerçek medüzler takımı Semeostomae alttakımında denizanası (Aurelia aurita) Avrupa'yı çevreleyen denizlerde sık rastlanan Acalephae öbeğinde iri medüz. Denizanasının, duyuorganlarının çıktığı sekiz yırtıkla donanan bir şemsiyesi vardır. Şemsiyenin kenarlarında da çok sayıda dokunaç bulunur. Manubriyum, her birinde ağza kadar ulaşan birer kanal bulunan dört kolla devam eder. Kolların arasında dört eşey kesesi yer alır. Döllenme dışarda gerçekleşir. Yumurtadan çıkan larva (plamula) tutunur ve scyphistoma'ya dönüşür. Scyphistoma strobilasyon'la çok sayıda medüz ya da ephyra verecek biçimde tomurcuklanır, her ephyradan da bir denizanası oluşur.

17 Ekim 2009 Cumartesi

DENiZ AKBALIĞI - ZANDER


Lucioperca marina
Görme engelliler için:

Deniz akbalığı : Hanigiller familyasından deniz akbalığı (Lucioperca marina) Karadeniz'de ve ılık denizlerin sığ kesimlerinde yaşayan kemiklibalıktır. Henüz Akdeniz'e kadar yayılmamıştır. Boyu 60 cm'ye kadar çıkar. Dişiler yumurtalarını kıyılardaki taş ve bitkilerin üzerine yapıştırır.

ÇiViLi KÖPEKBALIĞI - BRAMBLE SHARK


Echinorhinus brucus
Görme engelliler için:

Çivili köpekbalığı : Camgözgiller familyasından çivili köpekbalığı (Echinorhinus brucus) ılık ve serin denizlerde yaşayan yırtıcı kemiklibalıktır. Dipleri yeğleyen çivili köpekbalığının bedeninde yüzlerce sivri uçlu, sert kabartı vardır. Eti bazı ülkelerde "beyaz som balığı" adı altında satılır.
-=| EVCILTOPLIST.NET |=-  
free counters